Industrie

Specialistische afdichting en duurzame bescherming van gebouwen, wegen en technische constructies met hoogwaardige coatings, systemen en producten.

Industrie afdichtingen

Onze specialisatie is het perfect vloeistofdicht maken van oppervlakken. In samenwerking met geaccrediteerde inspectiebureau’s levert TSA het certificaat “vloeistofdicht”. De Triflex systemen die we daarbij inzetten zijn bestand tegen weersinvloeden, olie, benzine, dooizouten en diverse chemicaliën.

Parkeerdaken, hellingbanen, ondergrondse parkeergarages of tussendekken vragen om een goede bescherming. Dergelijke constructies kennen vaak complexe details die een perfecte afdichting vereisen. Triflex biedt hiervoor diverse afdichtingsystemen en coatings met verschillende eigenschappen. Afhankelijk van de vraag maken we de keuze voor een systeem met scheuroverbruggende, gewapende, antislip of slijtvaste eigenschappen.  TSA zorgt voor een zorgvuldige verwerking.

VLOEISTOFDICHTE VLOEREN/ BODEMBESCHERMING

Op plaatsen waar met vervuilende (vloei)stoffen wordt gewerkt, eist de overheid een vloeistofdichte danwel een vloeistofkerende voorziening. Al naar gelang de eisen in de eventuele vergunning, de ondergrond, de vervuilende stoffen en uiteraard de eisen en wensen van de opdrachtgever biedt TSA een vloeistofdichte oplossing volgens CUR/PBV 44. Ook verzorgt TSA in nauwe samenwerking met geaccrediteerde inspectiebureaus het certificaat “vloeistofdicht”.

TSA verzorgt in alle gevallen een gratis inspectie en advies om een helder beeld van de situatie en eventuele oplossing te krijgen. Neem gerust contact op.

Vloeistofdicht op asfalt
TSA biedt diverse mogelijkheden voor een vloeistofdichte oplossing op asfalt. Dit kan bestaan uit een eenvoudige slijt/slemlaag (oppervlakte bescherming) tot een volledig gewapende afdichting. Een en ander zal sterk afhangen van de staat van de ondergrond, de functie, het gebruik en de verwachtingen van de opdrachtgever.

Vloeistofdicht op beton of steenachtige ondergronden
In sommige gevallen kan beton van zichzelf als vloeistofdicht worden aangemerkt (afhankelijk van de dikte en kwaliteit). Vervuilende stoffen kunnen echter het beton binnendringen en aantasten. In dergelijk gevallen volstaat een relatief eenvoudig systeem om de vloer te beschermen. In het geval dat er ernstige scheurvorming en/of werking in de vloer zit biedt TSA een volledig gewapend en scheuroverbruggend systeem die de werking uit de ondergrond opvangt.

Heeft u een uitdaging voor ons om af te dichten? Wij gaan ‘m graag aan!

Bekijk ons portfolio voor een impressie

Specialisaties

Balkons & Galerijen

Duurzame bescherming van leefruimten buitenshuis

Infra

Onderhoud, reparaties en verbeteringen om gladheid aaan te pakken

Vloeistofdichte reparaties en onderhoud

Afdichten, ophogen, beschermen en isoleren.

Waterdichte dakdelen

Geavanceerde oplossingen voor waterdichte dakdelen. Bij renovatie en nieuwbouw.

Industrie

Industriele applicaties voor het vloeistofdicht afwerken in de (petro)chemische industrie.

Kunstwerken

Complexe oplossingen in de civiele bouw, met hoge eisen omtrent slijtage en afdichtingen.

Bel voor meer informatie:

06 41 13 91 56

Specialist 

Vloeistof dicht van kelder tot dak..

Voor alles is een oplossing. Met onze kennis en expertise gaan we elke uitdaging aan. Bescherming, veiligheid en comfort. Wij mogen ons na 15 jaar expert noemen als het gaat om vloeistofdichte oplossingen. Van het waterdicht maken van een dakaanbouw tot het duurzaam verdichten van industriele complexe objecten. Met onze hoogwaardige systemen en producten en de samenwerking met geaccrediteerde inspectiebureau’s kunnen we een verzekerde garantie bieden van 10 jaar.  

Erkend Triflex verwerker

Verzekerde garantie van 10 jaar

Vloeistofdichte oplossingen van kelder tot dak

Samenwerking geaccrediteerde inspectiebureau's

NEN gecertificeerd

;

+12 jaar ervaring in afdichtingen

;

Triflex gecertificeerd

;

Alle soorten bouwwerken vloeistofdicht

;

10 jr verzekerde garantie mogelijk

Magnesiumweg 16 8471 XM Wolvega

+31 6 41 13 91 56

info@tissinkbv.nl